Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έλαβε μέρος το Σάββατο 13.04.2019 στην εκκλησία της Βρέμης, η γαμήλια τελετή των αδελφών μας Ιορδάνη Τότεβ και Ελένης Τότεβα. Παρευρέθηκαν αδέλφια από εκκλησίες της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ελλάδας και από την Τσεχία. Χαρήκαμε με τη χαρά των αδελφών μας και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει κατα πάντα το νέο ζεύγος.

Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε τα εγκαίνια της αδελφής εκκλησίας στη Βρέμη, που έλαβαν μέρος την Κυριακή, 14.04.2019. Μαζευτήκαμε αδέλφια από εκκλησίες της Γερμανίας, Βελγίου, Ελλάδας και Τσεχίας. Ακούσαμε μηνύματα μέσα από τον Λόγο του Θεού και απολαύσαμε την κοινωνία μετ' αλλήλων. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε εκκλησία του και ευχόμαστε ο Κύριος να αυξήσει και ευλογήσει αυτό το έργο.

Από την Παρασκευή 18.05.2018 έως και την Δευτέρα 21.05.2018 έλαβε χώρα η χρονιαία τετραήμερη σύναξη της Πεντηκοστής. Αδέλφια από όλη τη Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σλοβακία και Ελλάδα καθώς και τα αδέλφια Σπύρος Φέγγος και Κώστας Κοροβέσης συναθροιστήκαμε στις εκκλησίες του Μπίτιχαιμ και Λέονμπεργκ.

Προσευχόμενους μας βρήκε το νέο έτος 2018. Απο τις 7:00 έως την αλλαγή της χρονιάς, ένα πεντάωρο χαράς και ευλογίας σε μια ωραία κοινωνία αδελφών από διάφορα μέρη της

Στις 16 του περασμένου Αυγούστου ο αδελφός μας Γκέρχαρντ αποδήμησε εν Κυρίω. Ο αδελφός είχε γνωρίσει τον Κύριο σε νεαρή ηλικία και συνεργάστηκε για το έργο Του Θεού συνοδεύοντας τους εργάτες του ευαγγελίου στα ταξίδια τους. Ωφέλιμος στο έργο του Θεού, στην Ινδία πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως διερμηνέας για έξι φορές. Ο αδελφός μας οικοδομούσε τις εκκλησίες με τον Λογο του Θεού, ενώ έγινε με την ταπεινή και συνεργάσιμη στάση του παράδειγμα ανάμεσα στους αδελφούς.